Dissolved Oxygen Meter

Dissolved Oxygen Meter adalah alat untuk mengukur kadar oxygen dalam air. Nilai DO dalam air itu sangat tergantung pada jumlah zat organik dalam air dan juga tergantung suhu air dimana semakin tinggi suhu air maka semakin rendah nilai DO nya.

Dissolved Oxygen Meter

Menampilkan semua 15 hasil